Daniel Borowiak

Opiekun koła, Władze

Fotografią zaraziłem się kilka lat temu, i od razu wpadłem… z aparatem pod wodę. Teraz zgodnie z teorią ewolucji stawiam pierwsze kroki na lądzie.