Adam Ławniczak

Fotograf

Człowiek z politechniczno-inżynieryjno historią, aktualnie na Uniwersytecie Ekonomicznym. Zajawkę fotograficzną karmię i wychowuję od 5 lat mając nadzieję, że dojrzewa, ale nigdy się nie wyprowadzi ode mnie.