Wyjazd do Długołęki na warsztaty w ramach Młodego Nobla.

W listopadzie zdołaliśmy zrealizować kilka projektów dotyczących podstaw fotografii (przysłona, czas, czułość), zajęcia z malowania światłem, praca ze światłem zastanym przy pomocy blendy, podstawy zasad kompozycji obrazu i ćwiczenia praktyczne, wykonywanie aparatów otworkowych, wykonywanie odbitek w ciemni pracując na naświetlonych wcześniej przez uczestników filmie.