Etno

_DSC0188

_DSC0215

_DSC0236

_DSC0244

_DSC0254

_DSC0268

_DSC0271

foto: Basia Lutzner

make-up: Nadzieja Szek